یک چهارم والدین آمریکایی بدون ازدواج در کنار هم زندگی می کنند

به گزارش خبرگزاری ایچنا1؛ ساختار خانواده در آمریکا به شدت بر اساس طبقه و نژاد تقسیم بندی شده است.

در حالی که 84 درصد کودکانی که مادرانشان دارای مدرک کارشناسی یا تحصیلات بالاتر هستند با والدینی ازدواج کرده زندگی می کنند، تنها 58 درصد کودکانی که مادرانشان مدرک تحصیلی دبیرستان یا پایین تر دارند در چنین وضعیتی به سر می برند. و در حالی که 75 درصد کودکان سفیدپوست با والدین ازدواج کرده زندگی می کنند، تنها 38 درصد کودکان سیاهپوست چنین وضعیتی دارند.

به نظر می رسد که این نابرابری در وضعیت خانوادگی، پیامدهایی واقعی بر فرصت های زندگی برای کودکان دارد. در مقایسه با کودکانی که در خانواده هایی زندگی می کنند که تک والد هستند یا با هم همزیستی دارند، آن عده از کودکانی که با والدین ازدواج کرده و با ثبات زندگی می کنند، عموما در کودکی سلامت و رفتار مطلوب تری دارند و بیشتر احتمال دارد تحصیلات دبیرستانی را به اتمام برسانند و در بزرگسالی درآمدهای بالاتری کسب کنند.

چرا؟ چون نحوه تربیت فرزند در خانواده هایی که ساختار متفاوتی دارند فرق می کند و این می تواند به وجود این نابرابری در سطح نسل ها استمرار بخشد. کودکان در ایالات متحده در یک عصر «تربیت فرزند افراط گرایانه» زندگی می کنند که در آن بسیاری از ایام دوران کودکی با کلاس های پیانو و معلمان خصوصی، تیم های ورزشی مسافرتی و اردوگاه های تابستانی پر می شود. این فعالیت ها هرچند هزینه بر هستند، اما به شکلی از سرمایه گذاری از سوی والدین تبدیل شده که می تواند رتبه های تحصیلی کودکان و فرصت های آنها برای ورود به یک دانشگاه منتخب و فرصت های شغلی آینده آنها را بهبود بخشد.

کلیدی ترین یافته مطالعه ما که در کنفرانس سالانه «انجمن جامعه شناسی آمریکا» در ماه آگوست ارائه شد، این است که ساختار خانواده در تعیین اینکه والدین چقدر با فرزندانشان وقت می گذرانند نقش دارد.

شکاف در سرمایه گذاری ها روی فرزندان

ما الگوهای هزینه کردن بیش از 37 هزار خانواده دارای فرزند را که در «پیمایش هزینه های مصرفی» بین سال های 2003 و2017 شرکت کرده بودند مورد بررسی قرارد دادیم.

در این بررسی تمرکز ما روی سه دسته از هزینه هایی بود که برای کودکان می شود: مراقبت از کودک، تحصیل در مدرسه و فعالیت های فوق برنامه.

ما دریافتیم که والدین ازدواج کرده، به نسبت والدینی که همزیستی دارند یا تک والد هستند، حدود دو برابر – قریب 700 دلار در هر سال در هر کودک – بیشتر در این دسته از سرمایه گذاری ها روی کودکان هزینه کرده اند. وقتی ما خانوارهایی را مورد مقایسه قرار دادیم که از نظر نژاد، تحصیلات، سن و وسعت خانواده با هم مشابه بودند، دریافتیم که والدین ازدواج کرده همچنان حدود 300 دلار بیشتر برای هر کودک هزینه می کند.

برای اینکه چه چیزی باعث این شکاف می شود یک توضیح اقتصادی وجود دارد. در مقایسه با خانواده های دو والد و ازدواج کرده، در خانوارهای تک والد درآمد بسیار پایین تر و نرخ فقر بسیار بالاتر است.

زمانی که ما این تفاوت ها در درآمد را به حساب می آوریم، شکاف بین تک والد ها و والدین ازدواج کرده بیشتر می شود. در واقع اگر والدین ازدواج کرده و والدین مجرد درآمد مشابهی داشته باشند، مدل ما پیش بینی می کند که والدین مجرد اندکی بیشتر در زمینه سرمایه گذاری ها روی کودک هزینه می کنند. به عبارت دیگر والدین مجرد حدودا درصد معادلی از درآمد خود را صرف فرزندانشان می کنند.

اما بین والدین ازدواج کرده و والدین ازدواج نکرده ای که با هم زندگی می کنند، درآمد کمتر از نیمی از تفاوت های موجود در هزینه کردن روی کودکان را تشکیل می دهد. پس چه عامل دیگری در میان است؟

امروزه هر چند زندگی کردن افراد ازدواج نکرده در کنار هم بیشتر از هر زمان دیگری شده، اما دوره این همزیستی ها نسبتا کوتاه تر است و احتمال بر هم خوردن آنها بیشتر از ازدواج ها است.

این بی ثباتی رابطه می تواند بر هزینه های مربوط به فرزندان فشار آورد، اگر والدین و شرکای زندگی به نسبت والدین ازدواج کرده، بر افق هایی کوتاه تری تمرکز داشته باشند.

همچنین به نظر می رسد ناپدری هایی که با زنان دارای فرزند همزیستی دارند، به نسبت ناپدری هایی که با مادر کودک ازدواج کرده اند، کمتر نسبت به این فرزندان تعهد دارند که این امر می تواند بر تصمیمات خانواده در مورد هزینه های مربوط به فرزندان نیز تاثیر بگذارد.

پیامدهای دراز مدت

بخش مهمی از نابرابری در آمریکای معاصر را ساختار خانواده تشکیل می دهد. سهم فزاینده ای از خانوارهای آمریکایی دارای فرزند، تک والد یا خانوارهایی هستند که در آنها شرکای زندگی با یکدیگر همزیستی دارند.

هیچ راه حل ساده ای برای کاستن از این نابرابری در هزینه ها وجود ندارد، ولی ما فکر می کنیم که یافته های ما می تواند به دو طریق در سیاستگذاری ها لحاظ شود.

از آنجا که این فقدان امتیاز در خانواده های تک والد از نبود منابع اقتصادی ناشی می شود، سیاست هایی چون اعتبار مالیات درآمد کسب شده که به خانواده های شاغل دارای درآمد پایین یک اعتبار مالیات قابل بازپرداخت را ارائه می کند، پول را مستقیما در جیب خانواده های تک والد قرار می دهد. این سیاست احتمالا می تواند باعث کاهش شکاف های موجود در سرمایه گذاری های والدین روی فرزندان گردد.

با این حال برای زوج های ازدواج نکرده دارای فرزند، این ناتوانی در هزینه کردن روی فرزندان، فقط نتیجه داشتن درآمدهای پایین تر نیست. در حالی که ممکن است یکی بگوید پس بهتر است زوج هایی که با یکدیگر همزیستی دارند با هم ازدواج کنند، اما روشن نیست که تعهد به سرمایه گذاری های دراز مدت روی کودکان نیز ضرورتا در پی این کار خواهد آمد.

به نظر ما برای کودکان دارای والدینی که با یکدیگر همزیستی دارند – و برای تمام کودکان- سرمایه گذاری های دولتی مستقیم روی کودکان از طریق سیاست هایی چون تشدید حمایت ها از مدارس و بیمه سلامت کودکان می تواند این نابرابری ها را کاهش دهد و موجب افزایش فرصت ها برای بزرگ شدن کودکان در خانواده هایی با ساختار متفاوت شود./

 

منبع: خبرگزاری فارس

همچنین ببینید

پذیرش یک طرح از ایران در فراخوان دفتر منطقه‌ای WHO

پیرو فراخوان دفتر منطقه‌ای WHO جهت حمایت از طرح‌های تحقیقاتی با موضوع سرطان کودکان (Childhood …