کودکان کار اولین قربانیان آسیب‌های روانی

به گزارش خبرگزاری ایچنا؛ کودک کار به پسر یا دختر زیر سن قانونی گفته می‌شود که خیابان محل زندگی وی و تحت حمایت بزرگسال مسئول قرار ندارد. بر همین اساس کودکان کار را به 4دسته تقسیم می‌کنیم:
دسته اول به کودکان فقیری گفته می‌شود که روزانه کار می‌کنند و شب‌ها به خانه برمی‌گردند. دسته دوم به کودکان نسبتا مستقلی گفته می‌شود که پیوند عاطفی ازهم گسسته‌ای دارند که این کودکان گرایش بسیار زیادی به بزهکاری دارند. دسته سوم گروهی هستند که با خانواده در خیابان ها زندگی کرده و به همراه خانواده کار می‌کنند درحالی که وضعیت آنها با فقر گره خورده است. گروه چهارم کودکانی که کاملا در خیابان هستند و با خانواده اریتباط ندارند.

بر همین اساس با فهیمه بیدقی روانشناس به صحبت نشستیم. متن زیر بخشی از صحبت‌های خبرنگار ایچنا با این روانشناس است.

فهیمه بیدقی بیان کرد: پدیده کودکان کار و خیابانی یکی از معضلاتی است که گریبانگیر اکثر شهرهای بزرگ در جهان معاصر است و امروزه از آن به عنوان تراژدی شهری یاد می شود. این معضل در کلان شهرها و شهرهای نسبتا بزرگ جوامع پیشرفته و در حال توسعه رو به گسترش است و در برخی از کلان شهرهای ایران نظیر تهران و تبریز نیز به وفور مشاهده می‌شود. این تراژدی شهری به دلیل مغایرت با بحث حقوق کودک از یک سو و همچنین به دلیل مسائل و پیامدهایش به یکی از مسائل جوامع امروزی تبدیل شده است.

وی درباره آسیب‌های روانی کار کودکان اظهار کرد: در ابتدا باید یک تعریفی از کودکان کار گفته شود؛ طبق تعریف سازمان ملل متحد به کودکانی که خیابان محل زندگی آن‌هاست و تحت نظارت بزرگسال مسئول نیستند، کودک کار می‌گویند.

بیدقی ادامه داد: این کودکان به دلیل اینکه در فقر زندگی می‌کنند، اکثرا درس نخوانده‌اند و آینده‌ای نامعلوم در انتظار آن‌هاست که همین منجر به بروز اضطراب در آن‌ها می‌شود، به همین دلیل این کودکان در خود فرو رفته‌اند و با محیط بیرون ارتباط خوبی نمی‌توانند برقرار کنند.

این روانشناس اضافه کرد: کار کردن کودکان در خیابان ممکن است آن‌ها را به بزهکاری بکشاند و یا به سوی مصرف موادمخدر گرایش پیدا کنند، همچنین دخترانی که در خیابان کار می‌کنند ممکن است در معرض تعرض جنسی قرار گیرند.

بیدقی در پایان تاکید کرد: زمینه ایجاد اختلال شخصیت ضداجتماعی در سطوح بالاتر در این کودکان وجود دارد، گاهی کودکان کار با قوانین سر جنگ دارند و یا به فکر آسیب رساندن به دیگران هستند، در واقع احساس حقارتی را تجربه می‌کنند که برای پوشش دادن به این احساس حقارت دست به رفتارهایی می‌زنند که مثبت و پسندیده نیست./

همچنین ببینید

بهزیستی تعریفی برای مناطق حاشیه نشین ندارد/ وجود 2400 خانوار نیازمند

به گزارش خبرگزاری ایچنا؛ معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی اصفهان با اشاره به اینکه بهزیستی …