کودکان فلسطینی در اعتراض به معامله قرن شمع روشن کردند

به گزارش خبرگزاری ایچنا؛ دهها کودک فلسطینی با برپایی راهپیمایی و روشن کردن شمع در نوار غزه به معامله قرن اعتراض کردند.
آنان با در دست داشتن پرچم فلسطین و دست نوشته‌هایی خواستار فسخ این توافق شدند و اجرای هر پروژه‌ای که حق مردم فلسطین را نادیده بگیرد محکوم کردند.

منبع: جبهه جهانی مستضعفین

همچنین ببینید

بانک خون بندناف رویان در نقشه جهانی ثبت شد

 مدیر عامل بانک خون سلول‌های بنیادی خون بند ناف رویان از ثبت بانک خون بند …