چگونگی برخورد با کودکان گوشه گیر

به گزارش خبرگزاری ایچنا؛ الهام پور مولایی کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی درباره گوشه گیری کودکان گفت: گوشه گیری کودکان در گروه‌های گوناگونی قرار می‌گیرد که کم رویی یکی از آن هاست؛ چرا که کودکان کم رو به علت اضطراب<Anxiety> معمولا علاقه‌ای به صحبت کردن، بازی کردن و ارتباط اجتماعی با دیگران ندارند.
پور مولایی با اشاره به کودکان مردد در ایجاد روابط اجتماعی اظهار کرد: کودکانی که در ایجاد روابط اجتماعی با دیگران یا همسالان خود دچار شک و تردید می‌شوند از اعتماد به نفس کافی برخوردار نیستند و والدین مداخله گر و سخت گیری دارند.
این کارشناس ارشد روان شناسی درباره دلایل گوشه گیری کودکان گفت: عوامل ژنتیکی، افسردگی، کمبود توجه، بیش فعالی در کنار نحوه تعامل و ارتباط کودک با والدین خود تأثیر مهمی در گوشه گیری کودکان دارد.
پور مولایی با اشاره به تاثیر بیش فعالی در گوشه گیری کودکان اظهار کرد: کودکان بیش فعال به دلیل تحقیر و برچسب زدن والدین و دیگران آرام آرام از محیط خانواده و اجتماع فاصله گرفته و با کاهش اعتماد به نفس دیگر علاقه‌ای به ارتباط با افراد دیگر ندارند.
چه عواملی در کاهش گوشه گیری کودکان موثر است؟
این کارشناس ارشد روان شناسی درباره عوامل موثر در کاهش گوشه گیری کودکان گفت: والدین باید با برقراری ارتباط صحیح و مناسب با کودک بتوانند شخصیت فرزند خود را در محیط خانواده و اجتماع بالا ببرند و مانع گوشه گیری کودک شوند.
پور مولایی تصریح کرد: والدین باید با کودکان خود در مورد اتفاقات و حوادث روز صحبت کنند تا بتوانند با فهمیدن و درک احساسات فرزندان خود آن‌ها را در مسیر درست راهنمایی کرده و اعتماد به نفس آن‌ها را بالا ببرند.
این کارشناس ارشد روان شناسی ادامه داد: والدینی که دارای فرزندان گوشه گیر هستند باید از آن‌ها در مورد کناره گیری از دیگران سوال کرده و با فرصت دادن به فرزندان خود رفتار آن‌ها را اصلاح کنند.
پور مولایی درباره تاثیر رفتار تمسخر آمیز والدین در افزایش گوشه گیری کودکان گفت: مقایسه کردن، سرزنش و استفاده از واژه‌های تمسخر آمیز مانند ترسو، خجالتی و بی عرضه باعث می‌شود تا گوشه گیری در کودکان افزایش پیدا کند.
این کارشناس ارشد روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی با اشاره به تاثیر اعتماد به نفس در کاهش گوشه گیری کودکان گفت: والدین با سپردن مسئولیت‌های مرتبط در حد توانایی کودکان خود و نچسباندن برچسب گوشه گیر‌ی در میان جمع به آن‌ها می‌توانند اعتماد به نفس کودکان خود را بالا ببرند./

همچنین ببینید

معنای خودشکوفایی در زندگی امروز

به گزارش خبرگزاری ایچنا؛ اهمیت این موضوع به این دلیل است که تحقق خودشکوفایی در …