نگاه قانون به جرائم کودکان ترمیمی و تربیتی است

به گزارش خبرگزاری ایچنا1؛ در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می شوند و سن آنها در زمان ارتکاب، ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی است حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می کند:
الف- تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تادیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان
تبصره- هرگاه دادگاه مصلحت بداند می تواند حسب مورد از اشخاص یاد شده در این بند تعهد به انجام اموری از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را نیز اخذ نماید:
۱- معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان و همکاری با آنان
۲- فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی
۳- اقدام لازم جهت درمان یا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک
۴- جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر طفل یا نوجوان با اشخاص به تشخیص دادگاه
۵- جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محلهای معین
ب- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با الزام به انجام دستورهای یاد شده دربند(الف) در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آنها با رعایت مقررات ماده(١١٧٣)قانون مدنی
تبصره- تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت منوط به قبول آنان است.
پ- نصیحت به وسیله قاضی دادگاه
ت- اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم
ث- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از ۳ ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا ۵
تبصره ۱- تصمیمات یاد شده در بندهای(ت) و(ث) فقط درباره اطفال و نوجوانان ۱۲ تا ۱۵ سال قابل اجراء است. اعمال مقررات بند(ث) در مورد اطفال و نوجوانانی که جرائم موجب تعزیر درجه یک تا ۵ را مرتکب شده اند، الزامی است.
تبصره ۲ – هرگاه نابالغ مرتکب یکی از جرائم موجب حد یا قصاص گردد، درصورتی که از ۱۲ تا ۱۵ سال قمری داشته باشد به یکی از اقدامات مقرر در بندهای(ت) ویا(ث) محکوم می شود و در غیراین صورت یکی از اقدامات مقرر در بندهای(الف) تا (پ) این ماده در مورد آنها اتخاذ می گردد.
تبصره ۳- در مورد تصمیمات مورد اشاره در بندهای(الف) و(ب) این ماده، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحقیقات به عمل آمده و همچنین گزارشهای مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند در تصمیم خود تجدیدنظر نماید.»

مظفر الوندی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضائی ایرنا درباره مجازات کودکان افزود: کودکان زیر ۱۲ سال فاقد مسئولیت کیفری هستند، بین ۱۲ تا ۱۵ سال اگر جرم تعزیری مرتکب شوند، تصمیماتی باید اتخاذ شود که عمدتا تربیتی است و با رویکرد ترمیمی اجرا  می شود هرچند برای کودکان این اقدامات هم مجازات محسوب می شود.

وی ادامه داد: برای کودکانی که در سنین ۱۲  تا ۱۵ سال مرتکب جرم یا بزه می شوند، تصمیماتی اتخاذ می شود که  رای دادگاه نیست ولی از سوی دادگاه این تصمیم ها گرفته می شود و ممکن است دادگاه اجبار به برنامه آموزشی و موارد مشابه داشته باشد.

مشاور دادگاه اطفال اظهار داشت: مجازات کودکان بین ۱۵ تا ۱۸ سال متفاوت است و براساس طبقات  هشت گانه مجازات نسبت به جرم تعزیری برای این کودکان به استثنای مجازات حد و قصاص تصمیم گیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: اگر کودک حتی مرتکب قتل یا صدمات بدنی شود، ضمن مجازات، طبق قانون، رشد عقلی و توان تشخیص کودک هم مدنظر دادگاه قرار می گیرد.

الوندی با بیان اینکه حداکثر حبس برای کودکان ۱۲ تا ۱۵ سال، ۵ سال حبس است، گفت: همه مراحل رسیدگی به پرونده باید در دادگاه اطفال و با حضور مشاور انجام شود.

وی افزود:‌ کودکان معمولا یا به دلیل جهل به قانون مرتکب جرم شده اند یا از سوی دیگران حمایت برای این اقدام اجیر یا تشویق شدند اما در هر حال، دیدگاه قانون نسبت به مجازات کودکان، اصلاح گرایانه است و مجازات سخت و شدید درنظر گرفته نشده است.

مشاور دادگاه  اطفال خاطرنشان کرد: مجازات افراد بزرگسالی که از کودکان سوء استفاده و آنها را مجبور به ارتکاب جرم یا تشویق کنند، طبق تشخیص دادگاه، گاهی تا دو برابر افزایش می یابد.

دبیر سابق مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر آموزش و آگاه سازی کودکان اضافه کرد: آگاهی بخشی به کودکان جزء حقوق آنان است و حکمیت، والدین و سرپرست قانونی تکلیف دارند تا آموزش های کافی را در اختیار کودکان قرار دهند./

 

منبع:ایرنا

همچنین ببینید

همه چیز درباره کودکان کار اینستاگرامی

به گزارش خبرگزاری ایچنا ؛اینستاگرام را باز می‌کنم. صفحات شناسنامه‌داری را می‌بینم که پیش از …