شکست جوانان ریشه در رفتار والدین با کودکان از “2 الی 5 سالگی” دارد/ارزش گذاری در روابط پدر و مادر آینده زناشویی فرزندان را می سازد

به گزارش خبرگزاری ایچنا؛ کارشناس خانواده و متخصص روانشناسی گفت: از 2 سالگی تا ۵ سالگی مرحله رشد آلتی روانی جنسی است در این مرحله عقده ادیپ نقش مهمی در رشد شخصیت کودک بازی می کند در این مرحله دو فرایند بر زندگی جنسی تاثیر گذار است فرایند ادیپی و دیگری همانند سازی با منبع قدرت وانتقام جویی از منبع خصومت.

فرزانه پیرمرادی ادامه داد:عقده ادیپ بر پایه مفهوم میل جنسی کودک به والد غیر همجنس بیان شده است که موجب رقابت با والد همجنس گشته و در نهایت در وجود کودک سرکوب می شود و پایه همانند سازی با والد همجنس قرار می گیرد.

وی افزود: رفتار والدین در این مرحله از رشد بزرگترین تاثیر در آینده زندگی زناشویی کودکان را خواهد داشت چون در این مرحله از رشد همانندسازی صورت می پذیرد و کودک به طور غریزی تمایل دارد که با مرجع قدرت و فرد توانا همانند سازی کند و فیزیولوژی بدن وی را به همانندسازی با والد همجنس ترغیب می‌کند در صورتی که روابط والدین با یکدیگر خوب باشد این فرایند همانند سازی به طور طبیعی طی خواهد شد و کودک بزرگسال سالم می شود و روابط جنسی و انسانی قابل قبولی خواهد داشت.

این کارشناس خانواده تصریح کرد: ولی اگر رفتار والدین با یکدیگر خوب نباشد روابط به گونه‌ ای باشد که یکی از والدین منشا قدرت و ارزش و دیگری فاقد آن در ذهنیت کودک شناخته شود همانندی با منبع قدرت و ارزش می‌توانند تاثیر گذار بر فرایند همانندی فیزیولوژیک با والد همجنس شود و موجب همانندسازی با شرم با والد همجنس و در عین حال همانندسازی پنهان با والد غیر همجنس گردد که منجر به فرآیندی می شود که من آن را جدایی ارزش از جاذبه جنسی می نامم و در ادامه تمایلات ادیپی است.

وی ادامه داد: در این حالت از دیدگاه فرد جاذبه جنسی، ارزش، قدرت و احترام با هم در وجود شریک جنسی جمع نمی شود در صورتی که لذت جنسی از همسر ببرد او را فاقد ارزش و احترام معرفی خواهد کرد و در صورتی که برای او ارزش و احترام قائل شود از او لذت جنسی نخواهد برد و فرد یا روبه سرد مزاجی روی خواهد آورد یا به روابط فرا زناشویی سرگرم خواهد شد.

تاثیر رفتار والدین با فرزندان در شکست های زندگی زناشویی آنها از ۲ تا ۵ سالگی/ وظایف پدر و مادر در این بازه سنی چیست؟///خبر تولیدی///

پیرمرادی تاکید کرد: برای پیشگیری از این حالت ناخوشایند و ویرانگر زندگی زناشویی و برای ایجاد همانند سازی با افتخار با والد همجنس نزد کودکان ۲ تا ۶ ساله از ارزش قدرت و شخصیت خوب والد همجنس تعریف کنیم تا قادر باشد در آینده جاذبه جنسی و ارزش و احترام و قدرت را یکجا در وجود همسر خود ارزیابی کند بهترین شکل همانند سازی زمانی صورت می پذیرد که همانند سازی با والد همجنس با احساس افتخار و شادی در کودک باشد و این وقتی است که توزیع قدرت و ارزش متعادل در روابط والدینی صورت پذیرد و کودک احساس کند که والد همجنس دارای قدرت و ارزش است برای ایجاد همانند سازی با افتخار با والد همجنس در سن 2 سالگی به بعد مادر نزد فرزند پسر از پدر تعریف کند و از تخریب او خودداری کرده و سعی در برجسته کردن صفات خوب او بنماید.

وی افزود: پدر هم نزد فرزند دختر از مادر تعریف کرده و در روابط روزمره مخصوصاً نزد فرزند دختر احترام مادر را حفظ نماید پس اگر می خواهید در آینده ازدواج کودکانتان با مشکل مواجه نشود در روابط الان خود تجدید نظر کرده .مهربانی احترام و توزیع تقریباً مساوی قدرت و ارزش در ساختار خانواده را مد نظر قرار دهید زیرا کودک گرایش دارد با منبع قدرت و ارزش همانند سازی کند و این همانند سازی پایه زندگی زناشویی قرار می گیرد و در جهت سعادت یا تخریب آن عمل می کند./

منبع: تیتریک

همچنین ببینید

نجات 2 کودک توسط پلیس گرمسار

رئیس بازرسی فرماندهی انتظامی استان سمنان از اقدام شایسته مأمور گشت پاسگاه انتظامی لجران گرمسار …