ساماندهی کودکان کار/ 626 کودک خیابانی در لرستان شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری ایچنا1؛ سلمان کریمیان از شناسایی ۱۰۳ کودک کار طی شش ماه نخست امسال در خرم آباد خبرداد و اظهار داشت: این کودکان توسط دو مرکز در خرم آباد و بروجرد شناسایی و مورد حمایت بهزیستی قرار گرفتند.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۵۲۳ کودکان کار از طریق مراکز حمایتی آموزشی کودک وخانواده و یا از طریق اورژانس های اجتماعی سطح شهرستان‌ها شناسایی شد.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی لرستان با اشاره به اینکه هدف برنامه های سازمان توانمند سازی و ارائه خدمات به خانواده ها است بیان کرد: از تعداد ۵۲۳ نفر شناسایی شده در سال گذشته ۲۱۸ نفر مستمری ماهانه ۱۰۵ هزار تومان از بهزیستی دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: با وجود اینکه ظرفیت هر مرکز برای پذیرش از طرف سازمان امور آسیب دیدگان ۱۲۰ کودک در نظر گرفته شده است اما در استان لرستان تعداد کودکان کار زیاد واستقبال آنها وخانواده هایشان از برنامه های ما خیلی خوب صورت می گیرد.

کریمیان تصریح کرد: مراکز حمایتی آموزشی را در مرکز آرزوهای نهان با ۱۲۷پرونده خانواده کودک کار و مرکز اردیبهشت با ۱۳۱پرونده در خرم آباد ومرکز باران با ۱۲۰پرونده در بروجرد فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین شغلی که این کودکان مشغول هستند تکدی‌گری و دستفروشی است گفت: بیشتر کودکان پسر در رنج سنی ۹تا ۱۷ سال هستند وتنها در شهرستان کوهدشت چهارنفر با تابیعت غیر ایرانی که سه خواهر و یک برادر بودند از اورژانش اجتماعی گزارش داشته ایم.

معاون اجتماعی بهزیستی لرستان اظهار داشت: اغلب این کودکان شناسایی شده در مناطق حاشیه نشین بوده که به علت محرومیت، فقر، کمبود امکانات پزشکی، آموزشی واوقات فراغت و… در خیابان‌ها هستند که بهزیستی با خدمات خود کودک وخانواده را به سمت توانمند سازی هدایت می کند.

وی افزود: برنامه ویژه ما برای مادران این کودکان است تا حضور آنها را در خیابان به حداقل برسانیم به طوری که با استعداد یابی مادران وگذراندن دوره های فنی حرفه ای وکارگاههای حرفه آموزی برای آنها بازاریابی شده است.

کریمیان خاطرنشان کرد: برنامه ویژه سازمان بهزیستی علاوه بر کودکان خیابانی، کار پژوهشی برای شناسایی کودکانی است که در کارگاه‌ها مشغول هستند، کودکان پنهانی که شناسایی شده ومورد حمایت قرار می گیرند.

وی با تاکید کمک خیرین برای استان محروم لرستان بیان کرد: در استان فقط دو مرکز در شهرستان‌های خرم آباد و بروجرد برنامه های حمایتی را برای کودکان شناسایی شده دارند این در حالیست که در شهرهای دیگر استان باوجود کمبود امکانات و سطح اشتغال تعداد کودک کار زیاد است که نیازمند داشتن یک سازمان هستند تا حداقل امکانات برای آنها فراهم گردد.

معاون اجتماعی بهزیستی لرستان با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری ۴۰ کودک خیابانی شناسایی شده است گفت: خیلی از کودکان کار کودک خیابانی نیستند بلکه بدسرپرست یا بی سرپرست هستند و اگر خانواده کودکان را توانمند کنیم دیگر کودکی برای نیازهای اقتصادی کار نمی‌کند زیرا کودکی که باید کودکی کند بیشتر وقت خود را در خیابان‌ها برای کسب درآمد خانواده می‌گذراند.

وی تصریح کرد: رویکرد سازمان حذف کودکان از خیابان و ارجاع آنها به مراکز دربسته نیست بلکه درصدد است تا با ایجاد اعتماد به نفس، افزایش توانمندسازی، ارتقای مهارت‌های اجتماعی، حمایت‌های درمانی، تغذیه ای وسلامت کودکان فعالیت کند.

سلمان کریمیان از شناسایی ۱۰۳ کودک کار طی شش ماه نخست امسال در خرم آباد خبرداد و اظهار داشت: این کودکان توسط دو مرکز در خرم آباد و بروجرد شناسایی و مورد حمایت بهزیستی قرار گرفتند.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۵۲۳ کودکان کار از طریق مراکز حمایتی آموزشی کودک وخانواده و یا از طریق اورژانس های اجتماعی سطح شهرستان‌ها شناسایی شد.

معاون اجتماعی اداره کل بهزیستی لرستان با اشاره به اینکه هدف برنامه های سازمان توانمند سازی و ارائه خدمات به خانواده ها است بیان کرد: از تعداد ۵۲۳ نفر شناسایی شده در سال گذشته ۲۱۸ نفر مستمری ماهانه ۱۰۵ هزار تومان از بهزیستی دریافت می کنند.

وی عنوان کرد: با وجود اینکه ظرفیت هر مرکز برای پذیرش از طرف سازمان امور آسیب دیدگان ۱۲۰ کودک در نظر گرفته شده است اما در استان لرستان تعداد کودکان کار زیاد واستقبال آنها وخانواده هایشان از برنامه های ما خیلی خوب صورت می گیرد.

کریمیان تصریح کرد: مراکز حمایتی آموزشی را در مرکز آرزوهای نهان با ۱۲۷پرونده خانواده کودک کار و مرکز اردیبهشت با ۱۳۱پرونده در خرم آباد ومرکز باران با ۱۲۰پرونده در بروجرد فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین شغلی که این کودکان مشغول هستند تکدی‌گری و دستفروشی است گفت: بیشتر کودکان پسر در رنج سنی ۹تا ۱۷ سال هستند وتنها در شهرستان کوهدشت چهارنفر با تابیعت غیر ایرانی که سه خواهر و یک برادر بودند از اورژانش اجتماعی گزارش داشته ایم.

معاون اجتماعی بهزیستی لرستان اظهار داشت: اغلب این کودکان شناسایی شده در مناطق حاشیه نشین بوده که به علت محرومیت، فقر، کمبود امکانات پزشکی، آموزشی واوقات فراغت و… در خیابان‌ها هستند که بهزیستی با خدمات خود کودک وخانواده را به سمت توانمند سازی هدایت می کند.

وی افزود: برنامه ویژه ما برای مادران این کودکان است تا حضور آنها را در خیابان به حداقل برسانیم به طوری که با استعداد یابی مادران وگذراندن دوره های فنی حرفه ای وکارگاههای حرفه آموزی برای آنها بازاریابی شده است.

کریمیان خاطرنشان کرد: برنامه ویژه سازمان بهزیستی علاوه بر کودکان خیابانی، کار پژوهشی برای شناسایی کودکانی است که در کارگاه‌ها مشغول هستند، کودکان پنهانی که شناسایی شده ومورد حمایت قرار می گیرند.

وی با تاکید کمک خیرین برای استان محروم لرستان بیان کرد: در استان فقط دو مرکز در شهرستان‌های خرم آباد و بروجرد برنامه های حمایتی را برای کودکان شناسایی شده دارند این در حالیست که در شهرهای دیگر استان باوجود کمبود امکانات و سطح اشتغال تعداد کودک کار زیاد است که نیازمند داشتن یک سازمان هستند تا حداقل امکانات برای آنها فراهم گردد.

معاون اجتماعی بهزیستی لرستان با اشاره به اینکه در شش ماهه نخست سال جاری ۴۰ کودک خیابانی شناسایی شده است گفت: خیلی از کودکان کار کودک خیابانی نیستند بلکه بدسرپرست یا بی سرپرست هستند و اگر خانواده کودکان را توانمند کنیم دیگر کودکی برای نیازهای اقتصادی کار نمی‌کند زیرا کودکی که باید کودکی کند بیشتر وقت خود را در خیابان‌ها برای کسب درآمد خانواده می‌گذراند.

وی تصریح کرد: رویکرد سازمان حذف کودکان از خیابان و ارجاع آنها به مراکز دربسته نیست بلکه درصدد است تا با ایجاد اعتماد به نفس، افزایش توانمندسازی، ارتقای مهارت‌های اجتماعی، حمایت‌های درمانی، تغذیه ای وسلامت کودکان فعالیت کند./

 

منبع:  راه دانا

همچنین ببینید

غرق شدن کودک زنجانی در رودخانه گوران

به گزارش خبرگزاری ایچنا؛ فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از غرق شدن کودک 10 ساله در …