روایت دردناک از تاثیر تحریم‌های ظالمانه دولت ترامپ بر زندگی یونس کودک ایرانی

یونس هفت ساله در دوره‌ای حساس دسترسی به درمان را از دست داد. آنچه می‌توانست زندگی او را نجات دهد. خانواده او می‌گویند که تحریم‌های آمریکا علیه ایران عامل مهمی در ایجاد این وضعیت است.

همچنین ببینید

شهرداری بندرعباس آلونک یک زن سرپرست خانواده را تخریب کرد