دو باشگاه کتابخوانی جدید در شفت ثبت شد

به گزارش خبرگزاری ایچنا1؛ روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شفت، همزمان بابرگزاری چهارمین دوره طرح فرهنگی جام باشگاه های کتابخوانی کودک ونوجوان درسراسرکشور،دوباشگاه کتابخوانی درشهرستان شفت به ثبت رسید.

مهنابابایی مقدم رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شفت گفت:جام باشگاه های کتابخوانی عنوان رقابتی است میان باشگاه های کتابخوانی درشهرهاوروستاهای سراسرایران که به منظورتوسعه فرهنگی وترویج کتابخوانی انجام می گردد.

وی ادامه داد:باشگاه های کتابخوانی کودک ونوجوان گروه های کتابخوانی هستندکه زیرنظریک مربی وتسهیلگروطی فرایندثبت درسامانه مطابق شیوه نامه مربوطه وباهدف مشارکت کودکان ونوجوانان درخواندن گروهی کتاب وگفت وگودرباره محتوای کتاب تشکیل می شوند.

وی درخصوص شرکت درجام وتعدادباشگاه های ثبت شده درشفت تصریح کرد:شهرستان شفت برای سومین سال متوالی وبه منظورترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی دراین طرح شرکت نمودوباتلاش وپیگیری های مداوم تاکنون دوباشگاه درشهرستان به ثبت رسیده است که امیداست تعدادآنان به بیش ازاین دوبرسد.

بابایی مقدم همچنین به معرفی باشگاه های ثبت شده پرداخت وافزود:باشگاه کتابخوانی “گیل سو”باتسهیلگری سکینه سعادت و۸نفرعضوونیزباشگاه”نقره باران کتاب”باتسهیلگری فریباگلستانه و۶عضودرکتابخانه امام علی(ع)روستای کلاشم وکانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان شفت تاکنون فعالیت خودراآغازنموده اند.

این مسئول ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی،ایجادخلاقیت ومهارت درخلاصه نویسی،گسترش فرهنگ همکاری درانجام کارگروهی،معرفی کتاب های برگزیده،تقویت فرهنگ گفت وگووتقویت استدلال ومهارت دربحث ونیزقدرت تحلیل وتفکردرکودکان ونوجوانان راازدیگراهداف برگزاری این طرح عنوان کرد.

رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی درپایان خاطرنشان کرد:برگزاری برنامه های کاربردی محتوامحوردرحوزه کتابخوانی درتشویق وترغیب مردم به ویژه نسل جوان به فرهنگ کتاب وکتابخوانی بسیارموثراست./

 

منبع: فرهنگ

همچنین ببینید

برگزاری مسابقات قهرمانی جودو نوجوانان و جوانانِ خراسان شمالی

بجنورد – سرپرست هیئت جودو خراسان شمالی از برگزاری مسابقات قهرمانی این رشته در بخش …