رابطه مصرف دخانیات با خوش بینی

خوش بینی نوجوانان باعث دوری آنها از دخانیات می شود

خوش‌بینی، نگرشی مثبت است به جهان پیرامون و فرد خوش‌بین با چنین نگرشی در تلاش است که دنیا را به صورت بهتری ببیند. افراد خوش‌بین، می‌دانند که جهان کامل و ایدئال نیست و هیچ‌کس نمی‌تواند، همه صفات خوب و عالی را دارا باشد، اما آن‌ها در تلاش هستند که بخش‌ها و وجوه مثبت قضایا را بینند و امیدوار باشند که جهان به سمت خوبی و خیر حرکت کند.

بررسی‌های یک مطالعه حاکی از آن است که دانش آموزان خوش‌بین کمتر از بدبین‌ها سیگاری و قلیانی هستند. بنابراین خوش‌بینی یکی از فاکتورهای مؤثر در مصرف دخانیات در نوجوانان است.

به گزارش ایچنا به نقل از یسنا، مصرف دخانیات در سراسر جهان، بار عظیمی را بر نظام سلامت و اقتصاد تحمیل می کند و به‌ویژه استعمال دخانیات در نوجوانان مسئله‌ای جدی است.

فاکتورهای متعددی بر شروع مصرف دخانیات در نوجوانان مؤثر هستند. از طرفی مطالعات مختلف خوش‌بینی را به‌عنوان یکی از عوامل روان‌شناختی مؤثر در رفتارهای سلامتی نشان داده‌اند؛ اما مطالعات اندکی رابطه خوش‌بینی را با مصرف دخانیات بررسی کرده‌اند.

به همین دلیل پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تبریز با انجام یک مطالعه ارتباط میزان خوش‌بینی با مراحل مصرف سیگار را در نوجوانان دبیرستانی شهرستان سنقر بررسی کردند.

این مطالعه به روش مقطعی در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ در شهر سنقر استان کرمانشاه انجام شد. تعداد ۱۱۰۴ دانش‌آموز دبیرستانی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای طبقه‌بندی وارد مطالعه شدند و پرسشنامه‌ای شامل مشخصات دموگرافیک، وضعیت مصرف سیگار وپرسشنامه خوش‌بینی کودکان مارتین سلیگمن توسط دانش آموزان موردمطالعه تکمیل شد.

نتایج این بررسی نشان داد که بین خوش‌بینی با مراحل مصرف سیگار و قلیان رابطه منفی وجود دارد. به این معنی که دانش آموزان خوش‌بین کمتر از بدبین‌ها سیگاری و قلیانی هستند. بنابراین خوش‌بینی یکی از فاکتورهای مؤثر در مصرف دخانیات در نوجوانان است.

نتایج این پروژه تحقیقاتی با عنوان «بررسی رابطه مراحل مصرف سیگار با خوش بینی در دانش آموزان دبیرستانی سنقر» در پایگاه نتایج پژوهش‌های سلامت کشور منتشر شده و اصغر محمدپوراصل، محمد اصغری جعفرآبادی، حیدر ندریان، علی فخاری دهخوارقانی و اسماعیل حشمتیان؛ پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تبریز در انجام این مطالعه مشارکت داشتند.

همچنین ببینید

اولین مرکز “حامی” کشور برای حمایت از زنان و کودکان  آسیب دیده افتتاح گردید

 اولین مرکز «حامی» کشور برای حمایت از زنان و کودکان  آسیب دیده در فضای مجازی …