توجه به کودک همسری باید دائمی باشد

به گزارش خبرگزاری ایچنا1؛ محمد نوذری صبح سه شنبه در نشست هفته ملی کودک، حقوق کودکان را حساس، مهم و دارای اولویت دانست و افزود: به مسائلی مانند کودک همسری و کودکان بازمانده از تحصیل به صورت دائمی توجه کنیم.وی خواستار حمایت اجتماعی از حقوق کودکان شد و خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی های منسجم و کاربردی می توان از حقوق کودکان دفاع کرد.

نوذری، آموزش را مهمترین مقوله در زمینه حقوق کودکان دانست و گفت: آموزش در ساختن بنیان و شاکله شخصیتی و اجتماعی کودکان بسیار موثر است.

معاون استاندار ایلام، محیط زیست و تمرین دموکراسی را از موضوعاتی معرفی کرد که می توان در مدارس آنها را آموزش داد و تاکید کرد: موضوع آسیب های فضای مجازی و شیوه های استفاده از آن باید به کودکان آموزش داده شود.

وی در پایان، پیرامون طرح نماد آموزش و پرورش که در زمینه مسائل اجتماعی در حال اجراست، گفت: کودکان و خانواده ها در قالب طرح نماد آموزش و پرورش در زمینه مسائل اجتماعی آموزش های لازم را خواهند دید و ایلام یکی از استان های پیشرو در اجرای این طرح است.

همچنین ببینید

رئیس جمهور منتخب ازخانه کودکان کار یاسر بازدید کرد

رئیس جمهور منتخب همزمان با عید سعید غدیرخم از خانه کودکان کار یاسر که به …