برنامه ملی شهاب برای ۱۲۴ هزار دانش آموز البرز اجرا شد

به گزارش خبرگزاری ایچنا؛ سالارقاسمی گفت : تمام دانش آموزان پایه چهارم تا ششم دبستان های البرز تحت پوشش این برنامه با رویکرد شناسایی وهدایت استعداد های برتردانش آموزان قرار گرفتند. عدالت محوری درمدارس یکی از اهداف مهم این برنامه ملی درمدارس را تشکیل می دهد.

امکان شناسایی و رصد استعداد دانش آموزان درشرایط برابر از جمله ویژگی های برابر این برنامه است.در اجرای این برنامه بیش از پنج  هزارآموزگار، مدیر و معاون مدرسه استان مشارکت داشتند. برنامه ملی شهاب با همکاری معاونت پژوهش ،برنامه ریزی و نیروی انسانی دردبستان های البرزانجام شده است.
وی یادآورشد: این برنامه ملی دارای مراحل اداری، ثبت چک لیست ها و نمرات در سایت همگام نیز می باشد. امسال ششمین سال است که این برنامه ملی درمدارس ابتدایی البرز به اجرا درآمده است.
مدیرکل آموزش و پرورش البرزاهداف این طرح ملی را پرورش استعدادهای برتر و سرآمد، ایجاد زمینه برای رشد و بالندگی این سرمایه ها ، تقویت و درونی کردن هویت ملی و دینی، احساس مسئولیت پذیری، حمایت تربیتی و معنوی دانش آموزان دارای استعداد برتربه منظور بهره مندی از توانمندی ها و قابلیت های آنها درتعالی و پیشرفت کشورذکر کرد.

استان البرز۵۰۰ هزاردانش آموزدارد./

 

منبع: ایرنا

همچنین ببینید

رفتار تکانشی تهدیدی برای امنیت شخصی

به گزارش خبرگزاری ایچنا به نقل از بیتوته ؛معنی تکانش (Impulse) این است که در …