انجام کارهای خانه در خودکنترلی کودکان تاثیر ندارد

به گزارش ایچنا1؛
به نقل از ایژین نیوز، در حالی که کمک کردن کودکان در کارهای خانه یک مؤلفه اساسی در رشد آنان محسوب می‌شود، مشخص شده این مورد نمی‌تواند به خودکنترلی کودکان کمک کند.
خود کنترلی یک ویژگی شخصیتی است که به فرد اجازه می‌دهد تا انگیزه‌های درونی نامناسب خود را سرکوب کند و فعالیت خود را با انگیزه قوی و اجتناب از انگیزه‌های درونی نامناسب انجام دهد.
در این تحقیق، محققان اطلاعات پروژه  UCدیویس کالیفرنیا را مورد بررسی قرار دادند. این پروژه تحقیقی طولی 10 ساله از جوانان مکزیکی تبار در سنین 10، 12، 14، 16و 19 است  که در آن خودکنترلی توسط کودکان و والدین به صورت جداگانه گزارش شده است.
رودیکا دامیان، استاد روانشناسی دانشگاه هیوستون و محقق این تحقیق، اظهار کرد: در این تحقیق کار در خانه و خودکنترلی درسن 10 تا 16 سالگی مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: ” هیچ نتیجه‌ای مبنی بر تاثیر کار در خانه و ارتقاء خودکنترلی در این دوره سنی حاصل نشد.”
وی در ادامه افزود: با اینکه فرضیه‌ ما در این مورد تایید نشد و کارهای مختلف منزل در رشد شخصیت اهمیتی نداشتند، اما هنوز هم عاملی در پیش‌بینی رفتار کاری آینده در کودکان محسوب می‌شود.
علیرغم پیشرفت‌های اخیر در درک منشاء خودکنترلی، همچنان هیچ تحقیق مشخصی در مورد ارتباط کار با خودکنترلی وجود ندارد.
محققان در این تحقیق نقش کارهای خانه با سطح اولیه خودکنترلی در 10 سالگی، ارتقاء آن از 10 تا 16 سالگی و تاثیر آن بر شغل آینده را نیز بررسی کردند.
در این فرضیه جواب مثبت بود و مشخص شد میزان اولیه خودکنترلی در افزایش خودکنترلی فرد در سال‌های بعد و آینده شغلی وی تاثیر دارد.
دامیان گفت: “ما دریافتیم کودکانی که در 10 سالگی از خودکنترلی بالاتری برخوردار بودند، 9 سال بعد استرس شغلی کمتری داشتند. علاوه بر این، تغییرات مثبت در خودکنترلی اولیه کودکان در 10 تا 16 سالگی منجر به رضایت شغلی و استقلال شغلی بیشتری در آینده شد.”
نتایج نشان می‌دهد ارتقاء میزان خودکنترلی شخص، صرف‌نظر از اینکه از چه سنی آغازشده در زندگی آینده وی تاثیر خواهد داشت.
نتایج این تحقیق در نشریه Research in Personality منتشرشده است./
منبع: خرداد

همچنین ببینید

داشتن والدین باهوش تاثیری در هوش کودکان ندارد !

اگر والدین وقت بیشتری را با کودکان بگذرانند، آن‌ها در مدرسه عملکرد بهتری خواهند داشت. …