ثبت نام کودکان بدون مدرک افغان در مدارس

اصلاح بخش نامه پذیرش کودکان افغان فاقد مدرک در مدارس ایران

به گزارش ایچنا بخش نامه پذیرش کودکان افغان فاقد مدرک در مدارس ایران قرار است اصلاح شود و در بخش‌نامه جدید برای حضور همه‌ی کودکان پناهجو تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

بنا به گزارش‌ها، کودکان پناهجوی افغانستانی که مدرک معتبر دارند با حضور در مکاتب ثبت نام خواهند کرد و کودکان فاقد مدرک قانونی اگر شامل یکی از بندهای ۹گانه این بخش‌نامه باشند «در دفاتر کفالت صورت خواهد گرفت» و ثبت‌نام دانش‌آموزانی که هیچ‌گونه مدرکی برای اقامت در ایران ندارند «در ادارات کل امور اتباع و مهاجران خارجی» انجام خواهد شد.

به گزارش بی‌بی‌سی، در توضیح بخش‌نامه‌ای که منتشر شده کودکان پناهجوی فاقد مدرک در صورتی ثبت نام خواهند شد که مشمول یکی از گروه‌های زیر باشند:

  • آن‌هایی در سال‌های گذشته برگه حمایت تحصیلی دریافت کرده و در مکاتب ثبت‌نام کرده و مشغول به تحصیل بودند.
  • دانش‌آموزانی که در سال جاری یا گذشته یکی از اعضای خانواده آن‌ها برگه حمایت تحصیلی را دریافت کرده و مشغول به تحصیل باشد.
  • دانش‌آموزان صنف‌های اول که یکی از والدین آن‌ها در طرح سرشماری غیرمجازین سال‌های ۹۵ و ۹۶ شرکت کرده و اطلاعات آن‌ها در بانک معلوماتی موجود باشد.
  • دانش‌آموزان دارای پاسپورت خانوادگی که بنا به عللی امکان تمدید ویزا را نداشته‌اند.
  • کودکانی که مادرشان ایرانی است و هنوز تابعیت نگرفته‌اند.
  • دانش‌آموزانی که والدین آن‌ها دارای مدارک معتبر اقامتی هستند ولی به دلیل تفاوت نوع مدرک والدین موفق به دریافت مدرک برای فرزندان خود نشده‌اند و در طرح سرشماری غیرمجازین سال ۹۵ و ۹۶ ثبت نام کرده‌اند.
  • دانش‌آموزانی که فقط یکی از والدین آن‌ها دارای مدرک معتبر اقامتی بوده و فرزند هم گواهی تولد داشته اما در طرح سرشماری غیرمجازی سال ۹۵ و ۹۶ ثبت نام نکرده‌اند.

صدور برگه حمایت تحصیلی برای سایر کودکان فاقد مدارک معتبر اقامتی قانونی توسط اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران انجام خواهد شد.

اکثر دانش‌آموزان خارجی در ایران، افغانستانی هستند که در سال‌های گذشته با مشکلاتی در نظام آموزشی این کشور روبه‌رو بوده‌اند.

تا چند سال پیش کودکان افغانستانی فاقد مدرک شناسایی نمی‌توانستند در مکاتب دولتی ایران ثبت نام کنند و افراد دارای مدرک هم با چالش‌هایی روبه‌رو بوده‌اند.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران در بهار ۱۳۹۴ خواستار آن شد که به کودکان افغانستانی باید اجازه تحصیل داده شود و در پی آن دولت برنامه‌هایی را برای شناسایی، ساماندهی و ثبت نام این کودکان به راه انداخته است.

در سال‌های گذشته هم‌چنین راه‌اندازی کمپاین‌هایی از جمله توفان توییتری «از مهر جا نمانند» باعث شد شرایط برای دانش‌آموزان افغانستانی در ایران بهتر شود، اما چالش‌هایی در این زمینه هنوز پابرجاست.

همچنین ببینید

شناسایی قابلیت‌ها و تاب آوری دانش آموزان

وزبر آموزش و پرورش با اشاره به کسب قابلیت‌ها و مهارت‌هایی نظیر “هوش هیجانی” برای …