آیا بازی رایانه‌ای عامل خشونت است؟

نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که بازی های رایانه ای تاثیر منفی بر خشونت نه تنها کودکان بلکه در بزرگسالان و نوجوانان دارد.

به گزارش خبرگزاری ایچنا؛

مهین صداقت نیکو- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی دانشگاه کاشان در مقاله ای با راهنمایی مهران سهراب زاده  به ” تاثیر بازی های رایانه ای بر خشونت کودکان” پرداخت.

در حال حاضر تاثیرگذاری خشونت در بازی های ویدیوئی بر بازیکنان به خصوص کودک و نوجوان، پذیرفته است و به غیر از تحقیقات معدودی که تاکید بر تاثیرگذار نبودن این گونه بازی ها دارند، اغلب پژوهش ها در نهایت تاثیرگذاری این بازی ها بر ادراک، احساس و رفتار پرخاشگرانه تایید می کنند. این پژوهش با هدف تاثیر بازی های رایانه ای بر خشونت افراد انجام شد. روش بررسی این تحقیق بر اساس استاد کتابخانه ای انتخاب شد.

یافته های این تحقیق نشان داد که یکی ازهیجان انگیز ترین عرصه های زندگی بشر بازی های رایانه ای است. این بازی ها با سرعت روز افزون جای خود را در میان کودکان باز کرده اند و با محبوبیتی روز افزون در بین کودکان مواجه شده است.

نگرانی از تاثیرات بازی های رایانه ای روز به روزدر حال افزایش است. ویژگی اصلی این بازی ها خشونت است. بازی های رایانه ای اثرات منفی بر پرخاشگری کودکان دارند. با پیشرفت این بازی ها کودکان نیز با علاقه مندی بیشتری به سمت بازی های رایانه ای دارند به خصوص جنبه پرخاشگری آن استقبال خیلی فراوانی از طرف کودکان دارند. البته تولید کنندگان این بازی ها مانند کودکان بیشتر به جنبه خشونت آمیز این بازی ها می پردازند و این شرکت ها نسبت به تولید هرچه بیشتر این بازی ها اقدام می کنند.

با توجه به این مطالب، بازی های رایانه ای تاثیر منفی بر خشونت نه تنها کودکان بلکه در بزرگسالان و نوجوانان دارند.

این مقاله در چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها ارائه شد./

 

منبع:ایسنا

همچنین ببینید

جستجوی پنهانی والدین در تلفن همراه فرزندان صحیح است؟

یک روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه، در خصوص نگرانی والدین نسبت به حضور بیش …